Geeft groen vorm.

Ter Riele B.V.

groenkeur-logo

Groenkeur

 

Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector. Met ons onafhankelijke kwaliteitskeurmerk kunnen Groenkeur-ondernemers zich onderscheiden op de markt. Meer informatie.


ISO-9001-2000Iso

In een ISO norm worden eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen wanneer men een ISO certificaat wenst te behalen.
Om aan de normeisen te voldoen dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen. Meer informatie


VGM-2ster-Kleur-pms356

Vca

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Meer informatie


VHG_logo_kleurVhg

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaal-economisch en bedrijfsmatig gebied. Meer informatie


Erkend-stempel

Aquar

Leerbedrijf zijn? Dat is geven én nemen. Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf. Dat is niet alleen prettig voor de stagiairs maar ook voor het leerbedrijf. Want zo blijft u op de hoogte van de jongste ontwikkelingen in uw vak én aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt.


Erkend-Leerbedrijf---fcFundeon

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.


ERBO-logo-defErbo

Met de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) kunnen bosaannemingsbedrijven zich onderscheiden in de markt. Om voor de ErBo-erkenning in aanmerking te komen, moet een bedrijf geregistreerd staan bij het Bosschap. Daarnaast moet een bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van werk. Opdrachtgevers weten dat ze met een ErBo-erkend bedrijf kwaliteit in huis halen. De ErBo kan worden beschouwd als een ‘keurmerk’.


logo_BDT_glyfosaat_HR

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Het belangrijkste doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is dat er zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. De Barometer is ontwikkeld door SMK in samenwerking met provincies en waterschappen en met ondersteuning van Vereniging van Waterwinbedrijven in Nederland (Vewin).  Registratie onder certifcicaatnummer. OR153690b. Meer informatie


logo-co2-prestatieladderCO2 prestatieladder (ambitie niveau 5)

Met trots kunnen wij u melden dat wij sinds 18 september 2015 in het bezit zijn van het CO2-Prestatieladder certificaat op ambitieniveau 5.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.  Meer informatie