Geeft groen vorm.

Ter Riele B.V.

Cursus Flora en Fauna

Vandaag zijn we begonnen aan een traject waarbij we ons personeel opleiden in naleving van de Flora & Faunawet.

De Flora- en faunawet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is sterk aan banden gelegd. Werkzaamheden die wij dagelijks uitvoeren kunnen schadelijk zijn voor de flora & fauna. Hier moeten we met beleid en volgens vaste trajecten op reageren/handelen. Zo kan het verboden worden om werkzaamheden uit te voeren of zijn er ontheffingen nodig.

Door scholing van ons personeel willen we voorop lopen in het uitvoeren van de Flora en Faunawet en hiermee een toegevoegde waarde zijn voor onze opdrachtgevers.

”Zorgvuldig Handelen Flora- en Faunawet (niveau 1 en 2)”